Skoler er institutioner, hvis hovedformål det er at levere undervisning og at levere de institutionelle rammer for denne undervisning. Virksomheder er organisationer, hvis hovedformål er at producere og afsætte bestemte produkter eller ydelser. Skolens logik og virksomhedens logik er dermed to meget forskellige størrelser; for skolerne er undervisning målet, for virksomhederne er det midlet. Disse forskelle betyder naturligvis ikke, at samspil og samarbejde er umuligt, men antyder snarere, hvorfor det somme tider kan være svært. Således er det f.eks. svært for en virksomhed at arbejde fremadrettet og strategisk med virksomhedens kompetencer, hvis den ikke kender til, eller kan sætte ord på, fremtidige kompetencebehov.

Initiativet om forbedring af virksomhedernes bestillerkompetence er netop rettet herimod. Gennem jobrotationsordninger scenariobaseret analyse af fremtidens kompetence- og beskæftigelsesbehov inden for en eller flere forskellige brancher arbejdes der med det vidensgrundlag, som er nødvendigt for at lave strategier for kompetenceudviklingen af virksomhedernes medarbejdere i fremtiden.

De to arbejdspakker er nærmere beskrevet her:

Aktivitet 3.1 - Jobrotationsordninger

Aktivitet 3.2 - Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov