3.2.1 Fremtidens Kompetencebehov

Som en del af aktivitet 3.2 udfører Region Midtjylland i samarbejde med New Insight analysen "Fremtidens Kompetencebehov i Region Midtjylland". For nærmere information, kontakt Gete Villefrance fra Region Midtjylland på anna-gete.villefrance(snabel-a)ru.rm.dk eller telefon +45 8728 5287.

Hvis du deltager i analysearbejdet kan du læse videre her.Læs hovedrapporten bag analysen ”KompetenceKompass”. Analysen er en del af”SkanKomp - Skandinavisk, Kompetenceudviklingsnetværk”. Formålet med denne analyse er at give Region Midtjylland og samarbejdspartnere i SkanKomp input til håndteringen af den forventede udvikling i beskæftigelsen og kompetencebehovene i Region Midtjylland frem mod 2020.

En web-baseret version af analysen kan også tilgås via Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland.

Onsdag den 7. december, 2011 inviterer Det Midtjyske Kompetenceråd til Temadag for for erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenter

På temadagen præsenteres hovedresultaterne af Region Midtjyllands analyse ”Kompetencekompas Midt 2020” – en regional analyse af fremtidens kompetencebehov inden for udvalgte ressourceområder”.

Med baggrund i præsentationen af analysen sættes fokus på deltagernes behov for yderligere viden om uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsom­rådet i Region Midtjylland.

Se program.

Se oplæg:
Det Midtjyske Kompetenceråd - status & perspektiver v/ Viggo Thingård
Fremtidens Kompetencebehov v/ Peter Plougmann

Tilmelding samt angivelse af hvilken workshop man ønsker at deltage i skal ske senest onsdag den 30. november 2011 til Britta Madsen, Regional Udvikling, Region Midtjylland britta.madsen@ru.rm.dk

Temadagen er planlagt i samarbejde mellem repræsentanter for Beskæftigelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland og de 3 VEU-centre i Region Midtjylland.


Westum & Chalmers tekniska Högskola - Utbildning i omvärldsanalys!
Inom ramen för SkanKomp aktivitet 3.2.1 kommer Westum, i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, erbjuda sina medlemmar en utbildning i omvärldsanalys. Meningen är att omvärldsanalysen ska kunna ligga till grund för deltagarnas eget arbete med strategisk utbildningsplanering och syftet med utbildningen är att förse deltagarna med kunskap, metoder och verktyg för att kunna bedriva systematisk omvärldsanalys i den egna organisationen.
   
Utbildningen utgörs av fyra tillfällen (lektioner/workshops) under 2011 och leds av Chalmers. Utbildningen kommer även innehålla "hemuppgifter" mellan tillfällena samt mindre litteratur. Efter utbildningen får deltagarna med sig grundläggande verktyg och metoder för att samla, strukturera, analysera och kommunicera sin omvärldsanalys samt stödja sin egen organisation i att möta förändringar i omvärlden.

Deltagarna kan sedan bedriva en fokuserad och strategiinriktad omvärldsanalys på hemmaplan utifrån sin egen verksamhet.

Under utbildningen blandas teori med övningar. Övningarna som görs under kursen tar sin utgångspunkt i framtidens kompetensbehov och utbildningssektorn som helhet.

Arbetsgruppen - SkanKomp aktivitet 3.2 - Analys och kartläggning:
Jens Kleverud - Westum
Anders Grönqvist – Hyltebygdens Lärcentrum
Åsa Holmstrand – Alingsås kommun                               
Nicklas Simonsson – Kompetenscentrum Kungsbacka

Kontakt: Jens Kleverud. E-mail: jens.kleverud@westum.se Tel: +4673-9330680

3.2.2 Miljøkompetencer
Innefor temaet fremtidens kompetansebehov kan en ikke komme utenom kompetanse om miljø og bærekraftig utvikling. Alle virksomheter må i sin planleggingberøre dette fagområde. Utdannelsesinstitusjonene som skal tenke på strategisk kompetanseplanlegging, mekle, kartlegge,  tilby opplæring og så videre må ha kunnskaper om miljøspørsmål. Dette fordi framtidas produksjon i Norden må være bærekraftig og fordi kompetanse på dette området kan gi virksomhetene et fortrinn på verdensmarkedet.

Konference 30.-31. maj 2011
Kompetanse om miljø og bærekraftig utvikling - et fundament for framtidas virksomheter

3.2.3 Strategisk kompetenceudvikling i virksomheder
Den primære aktivitet i arbejdspakken består i strategisk uddannelsesplanlægning i virksomheder, hvor aktørerne i SkanKomp i samarbejde med virksomhederne forsøger at stille skarpt på de uddannelsesbehov, den enkelte virksomhed kommer til at få på kortere og længere sigt.

Læs mere om strategisk kompetenceudvikling i virksomhederne her.

For nærmere information, kontakt Berit Muster fra Handelsskolen Silkeborg på bsm(snabel-a)silkehs.dk eller telefon +45 8722 1408.