Partnerne i SkanKomp arbejder med alle de udfordringer, hvor kompetenceudvikling kan være midlet til at nå i mål.

Nogle eksempler kan være behovet for nye og/eller andre kompetencer i forbindelse med:

  • Fastholdelse af medarbejdere i tider med ordrenedgang
  • Omlægning af virksomhedens produktion samt udvikling af nye forretningsområder Implementering af ny strategi, hvor kompetenceudvikling bliver centralt for at nå i mål
  • Fokus på trivsel og arbejdsmiljø som strategisk indsats
  • Fokus på implementering af strategi om Virksomhedens Sociale Ansvar Teamorganisering hvor kompetenceløft er nødvendig for at udvikle teamet yderligere
  • Fusioner og sammenlægninger
  • Igangsætning af HR i virksomheden
Kursuscenteret, som er en del af Handelsskolen Silkeborg har siden efteråret 2010 været i  tæt samarbejde med Svostrup Kro omkring strategisk kompetenceudvikling af deres ansatte, samt et samlet fokus på organisationsforandringer og organisationskultur i hele virksomheden.

Læs cases om strategisk kompetenceudvikling:
Læs om værktøjer til strategisk kompetenceudvikling her


Vi vil gerne indbyde jer alle til en involverende og inspirerende netværkskonference med særligt fokus på strategisk kompetenceudvikling. Vi inviterer til TID til videndeling og refleksion og prioriterer højt, at

der skal være plads til dialog mellem deltagerne og at de sproglige udfordringer minimeres. Vi håber at rigtig mange vil tage imod denne mulighed for at mødes og dele erfaringer om vores kontakt med virksomheder.

Konferencen afholdes i Silkeborg den 8.-9. september 2011. Se invitationen her.


Hvis du vil læse mere om strategisk udvikling i virksomhederne kan du læse videre i Nyhedsbrev nr. 1.

Læs Nyhedsbrev nr. 2.
Læs Nyhedsbrev nr. 3.

Yderligere information
Se publikationer