Denne hjemmeside fungerer som den afsluttende rapport for projektet ”Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland”, der er udarbejdet af New Insight A/S for Region Midtjylland.


Projektet er den del af udviklingsprojektet, ”SkanKomp-Skandinavisk, Kompetenceudviklingsnetværk”, hvor Region Midtjylland er ledende partner. SkanKomp er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt under EU-programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak, som understøtter udviklingen ved at fokusere på en række af de udfordringer på efteruddannelsesområdet, som regionen har tilfælles med partnere i Norge og Sverige.


Formålet med denne del af projektet er at give Region Midtjylland og VEU-centrene input til håndteringen af den forventede udvikling i beskæftigelsen og kompetencebehovene i Region Midtjylland frem mod 2020.


Region Midtjylland og Vækstforum har udpeget en række erhvervsområder som særlig interessante og som man politisk ønsker at satse på (de såkaldte megasatsninger). Det skal bl.a. ses i lyset af udviklingen i industrien, der i mange år har været meget betydningsfuld for økonomi og beskæftigelse i regionen. Beskæftigelsen i Region Midtjylland har som resten af Danmark været markant påvirket af effekterne af den finansielle krise og recessionen siden 2008.


Et centralt spørgsmål i analysen er derfor, om industrien og andre erhverv i perioden frem mod 2020 har en reel mulighed for at genvinde det tabte eller om man skal indstille sig på nye tider? Det er især de kortuddannede og beskæftigede i den vestlige del af regionen, der har dette spørgsmål tæt inde på livet.


Analysen har derfor VEU-centrene som en central målgruppe. Det er håbet, at rapporten kan medvirke til skabe et grundlag for at kvalificere VEU-udbydernes opsøgende virksomhed og styrke VEU-centrenes samarbejde om vejledning og rådgivning til virksomheder og beskæftigede i Region Midtjylland.


Rapporten er primært baseret på resultaterne af en række scenarieprocesser inden for fire udvalgte ressourceområder i Region Midtjylland:


Desuden er der parallelt med analysen af de fire ressourceområder foretaget en analyse af fremtidens kompetencebehov inden for fødevareområdet. Denne analyse er medtaget i denne webrapport.


Resulataterne for hver af de fire ressourceområder er afrapporteret særskilt, ligesom der findes en række tværgående resultater, der går på tværs af ressourceområder.


Resulaterne er ligeledes sammenfattet i en kort version i pdf-format.


Under resumé findes analysens hovedkonklusioner.


Resulaterne findes i menuen til venstre. Her findes også en oversigt over projektets metode og grundlag.