Regionen er hjemsted for en dominerende del af den danske energi og miljøindustri. Det er derfor meget relevant, at energi- og miljøområdet er en af regionens megasatsninger. Det er især vindmølleindustrien, der er iøjnefaldende, når det gælder betydning for fremtidige vækstpotentialer og beskæftigelse. Regionen har i stigende grad vist styrkepositioner indenfor områder som vandbehandling, 2. generation bioethanol og om end i mindre grad, andre alternative energiformer.

Virksomheder indenfor disse områder har allerede sat deres præg på regionen og forventes at gøre det endnu mere i fremtiden. Den aktuelle tilpasning af vindmølleindustrien til nye globale konkurrencekrav, med store reduktioner i produktionen på den ene side samt øget interesse for regionens forsknings- og udviklingsaktiviteter, har gjort det helt centralt at få en vurdering af energi- og miljøområdets fremtidige betydning for regionen.

Under udviklingstendenser beskrives ressourceområdet energi og miljø som erhvervsområde og de væsentligste tendenser og rammebetingelser skitseres kort.

Under afsnittet scenarier for 2020 udfoldes vilkår og tendenser inden for området.

Under kompetencer i 2020 udfoldes kompetencebehovene for forskellige uddannelsesgrupper, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle kompetencegab og mulige metoder til kompetencedækning for kortuddannede og erhvervsuddannede.

De lineære fremskrivninger viser den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for ressourceområdet.

Under showcases præsenteres en række eksempler på hvordan man ledelses- og uddannelsesmæssigt tilrettelægger arbejdet, således at virksomhederne matcher fremtidens kompetencekrav.

Under litteratur findes en liste over anvendte rapporter og publikationer.