Parallelt med SkanKomp-projektet er der gennemført en analyse af fremtidens kompetencebehov inden for fødevareområdet.

Metodegrundlaget og baggrunden har været anderledes end i analysen af de fire øvrige ressourceområder, men analysen har tilvejebragt resultater, der vurderes at være af betydelig værdi for den fremtidige VEU-indsats overfor både kortuddannede og faglærte grupper. De overordnede resultater af analyserne er, at:

  • Hovedparten af fødevarevirksomhederne erkender nødvendigheden af at arbejde målrettet med tilpasning til en markedssituation i forandring. Især sundhedstrenden slår kraftigt igennem og har indvirkning på tværs af brancher og virksomheder.
  • Virksomhedernes strategiske fokus ligger især på udvikling af nye produkter, services og markeder og har i mindre grad end tidligere fokus på produktionsoptimering.
  • Udviklingen i de afledte kompetencekrav vil påvirke et flertal af medarbejderne inden for flere faggrupper. Godt halvdelen af de adspurgte virksomheder vurderer, at næsten alle medarbejdere (80-100 pct.), vil blive berørt i et eller andet omfang.
  • Det er i særlig grad de faglærte grupper, der bliver berørt – uanset marked, virksomhedstype og innovationsaktivitet. Men også de ufaglærte grupper vil blive berørt i betydelig grad.
  • Specialister og ledere berøres også af nye kompetencekrav, men i mindre grad end de øvrige faggrupper.
  • En fjerdedel af virksomhederne tilkendegiver, at de aktuelt har et videre- og efteruddannelsesbehov, der på nuværende tidspunkt ikke er dækket.
  • Mere end halvdelen af virksomhederne vurderer, at de vil have fremtidige videre- og efteruddannelsesbehov. Behovet gælder især virksomheder med en omfattende innovationsaktivitet.
  • Der findes et øget behov for videre- og efteruddannelse indenfor nye kompetenceområder. Kompetencekravene er både specifikke og mere tværgående.
  • Kompetenceindsatsen i virksomhederne forventes i vid udstrækning at ske gennem videre- og efteruddannelse af nuværende medarbejdere og ved sidemandsoplæring. Derudover vil ny rekruttering blive anvendt i betydelig grad af virksomheder med omfattende innovationsaktivitet.
Analysen undersøger, hvilke fremtidstendenser, der kan forventes at påvirke det
danske fødevareerhverv. Formålet er at måle udbredelsen af de tendenser og dynamikker, der tidligere er udpeget i en rapport udarbejdet af COWI.

Hele analysen kan læses i PDF-format her.

Desuden er der særskilt udpeget en række uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter, ligesom Region Midtjylland har udarbejdet en pjece på baggrund af rapporten.