Projektet Fremtidens kompetencer i Region Midtjylland er en del af en analyse, der skal bidrage til at målrette indsatsen for kompetenceudviklingen af de kortuddannede i Region Midtjylland.

Projektet er metodisk primært forankret omkring en scenarioproces for fremtidens personaleanvendelse. Der er inddraget ca. 150 deltagere der hver for sig repræsenterer aktørinteresser og ekspertviden af relevans for projektet.

I projektet er der udviklet et sæt af scenarier for fire ressourceområder: industrien, energi og miljø, sundheds-IKT og turisme.

Scenarioprocessen rummer delmetoder, der på forskellig vis er anvendt til at indsamle robuste data om fremtidens kompetencebehov. Disse metoder og erfaringerne med metoderne vil blive beskrevet i et selvstændigt modelnotat .

Modelnotatet skal inspirere de øvrige deltagere i Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk i forhold til, hvordan der kan arbejdes med at tilvejebringe et kvalificeret videngrundlag for strategier til kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere i fremtiden. Logikken og fordelene ved at anvende en scenarietilgang er kort illustreret i her.

Projektet har anvendt en række metoder til at afdække virksomhedernes forventede fremtidige efterspørgsel efter uddannelse. Herunder registerdata, scenariometoden og virksomhedsbesøg.

Specifikt er der arbejdet med:

For en mere dybdegående beskrivelse af de anvendte metoder henvises til modelnotatet, der er udarbejdet som en opfølgning på projektet.