Region Midtjylland har med sine erhvervs- og udviklingspolitiske megasatsninger sat fokus på beskæftigelses- og kompetenceudvikling indenfor en række styrkeområder: industri generelt, energi og miljø, sundheds-IKT, turisme og fødevareområdet. Analysen af disse udvalgte områder viser, at:

  • Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland i perioden frem mod 2020 vil være præget af en række forskellige og ofte modsatrettede udviklingstræk, der stiller krav om en tilpasning af såvel arbejdsstyrkens størrelse som sammensætning fordelt på kompetencer. Derudover vil der være behov for at adressere nogle geografiske og uddannelsesubalancer.
  • VEU-systemet spiller i denne sammenhæng ikke og vil ikke fremover komme til at spille den dominerende rolle, når det gælder kompetenceudvikling. VEU forventes derimod i stigende grad at indgå i et interessant og kompliceret samspil med såvel private udbydere og leverandører som virksomhederne selv.


Hovedkonklusionen er bl.a. baseret på en række analyseresultater om den forventede udvikling i beskæftigelsen fordelt på faggrupper og kompetencer.


Baggrunden for den beskrevne beskæftigelsestrend er bl.a., at der forventes at ske væsentlige ændringer i regionens erhvervsgrundlag.


Årsagerne til ændringer i regionens fremtidige erhvervsgrundlag skal bl.a. ses i følgende tendenser.