Ressourceområderne medico/sundhed og IT/Kommunikation er hver for sig interessante ressourceområder for regionen at forholde sig til både pga. af deres betydning for beskæftigelsen og forventninger til fremtidig vækst.

Derudover er koblingen omkring sundheds-IKT et felt, der generelt vurderes at have store vækstpotentialer både i Danmark og internationalt. Det skal selvfølgelig bemærkes, at sundheds-IKT jo kun udgør en meget lille del, men også en meget vigtig og stadig mere interessant tværgående del af de to ressourceområder.

Sundhedsområdet kombineret med virksomheder, der leverer og udvikler IKT-løsninger og personlige serviceydelser til sundhedssektoren, har uden tvivl en markant profil i regionen med et stærkt forskningsbaseret udviklingsmiljø, især i den østlige del af regionen.

Den fremtidige bygning af flere nye superhospitaler i regionen og generelle forventninger til den fremtidige vækst i hele sundhedsområdet gør det absolut relevant at vurdere sundheds-IKT’s fremtidige vækstpotentialer.

Sundheds-IKT er ikke som de øvrige ressourceområde et stort, selvstændigt og sammenhængende område. Det er et område med store offentlige virksomheder (sygehuse) og en privat sektor med både store og små virksomheder der pt. leverer personlig service og/eller som står for udvikling og levering af telemedicinske løsninger og softwareudvikling til sundhedssektoren.

En interessant dynamik som er særlig fremtrædende for dette ressourceområde, er udviklingen i retning af flere DIY-webløsninger (Do It Yourself), hvor borgerne/patienterne kommer til at overtage et stigende antal opgaver selv.

Analysen af ressourceområdet Sundheds-IKT i Region Midtjylland bygger på en række forskellige dele, der hver især foldes ud på denne side.

Under udviklingstendenser beskrives ressourceområdet sundheds-IKT som erhvervsområde og de væsentligste tendenser og rammebetingelser skitseres kort.

Under afsnittet scenarier for 2020 udfoldes vilkår og tendenser inden for området.

Under kompetencer i 2020 udfoldes kompetencebehovene for forskellige uddannelsesgrupper, ligesom der foretages en vurdering af eventuelle kompetencegab og mulige metoder til kompetencedækning for kortuddannede og erhvervsuddannede.

De lineære fremskrivninger viser den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for ressourceområdet.

Under showcases præsenteres et eksempel på hvordan man ledelses- og uddannelsesmæssigt tilrettelægger arbejdet, således at virksomhederne matcher fremtidens kompetencekrav.

Under litteratur findes en liste over anvendte rapporter og publikationer.