Notat: Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Strategisk kompetenceudvikling i praksis
I 2011 og 2012 vil Favrskov Erhvervsråd tilbyde et projektforløb omkring strategisk kompetenceudvikling.

Kort om Fremtidens kompetencebehov og tilhørende præsentation