Informationsstrategi

Informationsstrategien for Skandinavisk kompetence er en overordnet ramme, der har sit fokus på de generelle hensyn, som skal tilgodeses i projektets samlede kommunikation.

Læs hele Informationsstrategien (og kommunikationsplanen bagerst i strategien.

Download kommunikationsskema til at udfylde.

Læs vejledning til udfyldelse af kommunikationsskemaet.

Se faktaark.

Læs SkanKomps forsknings- og evalueringsrapporter

Download værktøj til grafik, tryk og design.

Se video-klip

Erfaringsopsamling: SkanKomp Arbejdsbog