Hanne Kathrine Krogstrup

Hanne Kathrine Krogstrup er uddannet cand. Scient adm og er Ph.d i evaluering. Hanne har lang erfaring som evalueringsforsker og har udgivet flere bøger om evaluering bl.a. "evalueringsmodeller" (2006), "Nye Veje i Evaluering" (2003) og senest i 2011 "Kampen om evidens: Resultatmålinger - effektevaluering og Evidens". Hun er leder af forskningsCenter for Evaluering ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og forestår som lektor undervisning i evaluering på bachelor, kandidat og ph.d niveau.  

Joakim Tranquist

Joakim Tranquist, med en bakgrund i statsvetenskap, driver det egna företaget Tranquist Utvärdering, Joakim har tidigare, efter att ha varit ansvarig för utvärderingsaktiviteter vid Arbetslivsinstitutet i Malmö, arbetat på Malmö högskola med att samordna och utveckla högskolans utvärderingsverksamhet. Joakims arbete har haft en särskild inriktning mot utvärdering i allmänhet och av socialt arbete i offentlig sektor i synnerhet. Inom ramen för detta arbete har han arbetat med utvärdering på flera nivåer – från utveckling av modeller för självutvärdering till processutvärdering av myndighetssamverkan samt metautvärdering av den nationella Storstadssatsningen – och i flera olika roller, t ex projektledare, utvärderare samt sakkunnig.

Kelvin Badsgaard

Kelvin Badsgaard er uddannet Cand.Phil i samfundsfag fra Aalborg Universitet og har en Master i Arbejdsmarked og Personaleforhold fra Aalborg Universitet. Er i dag videnskabelig assistent ved Institut for Politik, Økonomi og Forvaltning og tilknyttet Forskningscenter for Evaluering (FCE) og Center for Arbejdsmarkeds Analyse (CARMA). Kelvin har i en årrække været ansat i beskæftigelsessystemet i Danmark, hvor han blandt andet har været koordinator for FremKom projektet vedrørende ”Fremtiden Kompetencer”.  Frem til august 2011 deltager Kelvin i projektet vedrørende ”Faglig praksis og kvalificering af beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte grupper på arbejdsmarkedet”. Han er endvidere i perioden 2010-2012 tilknyttet CARMA’s projektevaluering af ”Skandinavisk Kompetence­udviklings­netværk” og frem til sommer 2011 et fælles projekt mellem CARMA, Forskningscenter for Evaluering (FCE) og New Insight om ”Hvad virker i aktive­rings­indsatsen?”

Mads Peter Klindt

Mads Peter Klindt er cand.scient.adm. og ph.d. fra Aalborg Universitet. Han har tidligere arbejdet ved Kommunernes Landsforenings internationale sekretariat i Bruxelles og været ansat som AC-fuldmægtig på Randers Centralsygehus. I dag er han ansat som adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Hans forsker i offentlig politik med særlig henblik på samspillet mellem beskæftigelses-, dagpenge- og voksenuddannelsessystemerne på den ene side og det fleksible arbejdsmarked på den anden. Mads Peter Klindt har en kernefunktion på cand.scient.adm.-uddannelsens 4. og 7. semester hvor han underviser i fagene moderne politikbegreber og policyanalyse.

Maria Louise Johansen

Maria Louise Johansen er videnskabelig assistent tilknyttet Forskningscenter for Evaluering under Aalborg Universitet. Hun er Cand. Scient . Adm. fra Aalborg Universitet og interesserer sig i særdeleshed for offentlige organisationer, organisationsforandring og professioner med fokus på institutionelle forhold. Har tidligere beskæftiget sig med evaluering netop gennem arbejdet med organisationer.  Hun skal fungere som tovholder og koordinator for SkanKomp-projektet i dets opstartsfase.

Morten Lassen

Morten Lassen er institutleder på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Hans forskning foregår ved CARMA-Center for Arbejdsmarkedsforskning samme sted. Han har forsket i voksen- og efteruddannelse med særligt henblik på dens institutionelle betingelser og ofte med særligt fokus på kortuddannede. Han har over en årrække haft projektlederansvar på eksternt finansierede forskningsprojekter på området og fungerer sammen med Hanne Krogstrup som projektleder på SkanKomp-projektet.

Rasmus Juul Møberg

Rasmus Juul Møberg er uddannet sociolog og har i 2010 afleveret og forsvaret sin Ph.D-afhandling ”Er nogen mere lige end andre? – en socioøkonomisk undersøgelse af Restgruppens uddannelses – og arbejdslivsmuligheder”. Ud over livsforløbet for uddannelsessystemets restgruppe forsker han i andre aspekter af uddannelsessystemets betydning. Blandt andet har han deltaget i KvaliNord-projektet, hvor betydningen af efteruddannelsesdeltagelse i udvalgte nordjyske branche blev analyseret. Tidligere har han beskæftiget sig med holdninger og værdier til faglig organisering og samfundet generelt blandt fagforeningsmedlemmer. 

Thore K Karlsen

Thore K Karlsen er utdannet statsviter fra universitetet i Oslo og har doktorgrad i arbeidssosiologi fra universitetet i Kassel i Tyskland. Han har arbeidet 12, 5 år ved forskjellige tyske universiteter og forskningsinstitutter og 14 år ved Fafo (Fagbevegelsens forskningssenter) i Oslo. I noen år drev han også konsulentfirmaet Kappa*Fi med organisasjonsundersøkelser og surveyer som spesialfelt. Fra høsten 2009 har han vært tilknyttet Agderforskning som seniorforsker. Foruten arbeidslivsforskning har han i særlig grad vært aktiv i velferdsstatsforskning og gjennomført en rekke oppdrag som evaluerings- og følgeforsker.