Læs de tre forskningsrapporter i følgeforskningsindsatsen for SkanKomp.

Forskningsrapporterne er udarbejdede af følgeforskningsgruppen og handler om virksomhedernes ”bestillerkompetence”, uddannelsesinstitutionernes ”institutionskompetence” og ”etablering af netværk”. Formålet med følgeforskningen er tilvejebringelsen af forskningsbaseret viden, som kan bruges i videreudvikling af arbejdet, samarbejdet og ledelsen af projektet. Følgeforskningsindsatsen analyserer og vurderer projektrelevante problemstillinger og processer ud fra en målsætning om at skabe ny viden, der kan anvendes i det fortsatte projektforløb. Følgeforskningen rummer ligeledes en kritisk og fremadrettet diskussion af, hvilke krav man kan og bør stille til fremtidige kompetenceudviklingspolitiske dispositioner – ikke mindst til dem, der har karakter af større sammenhængende satsninger på regionalt niveau.


Læs Evaluering af SkanKomp. Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk - Et
tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt fra 2010 til 2013


Læs Modelnotat Erfaringer fra scenarieprocesser anvendt i Kompetencekompas Midt 2020, juni 2012 for SkanKomp


Læs Etablering af netværk, maj 2012 for SkanKomp


Læs Bestillerkompetnce - bidrag til en helhedsforståelse, april 2012 for SkanKomp


Læs Institutionskompetence, marts 2012 for SkanKomp


Læs Programteori, december 2011 for SkanKomp.