I forbindelse med projektets afslutning er der udarbejdet en samling af projekterfaringer fra deltagerne.

De kan læses i denne SkanKomp Arbejdsbog.
Som bilag til arbejdsbogen er der samlet en række gode eksempler fra partnerne. De kan ses i denne opskriftssamling.