På temadagen præsenteres hovedresultaterne af Region Midtjyllands analyse ”Kompetencekompas Midt 2020” – en regional analyse af fremtidens kompetencebehov inden for udvalgte ressourceområder”.

Med baggrund i præsentationen af analysen sættes fokus på deltagernes behov for yderligere viden om uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsom­rådet i Region Midtjylland.

Se program


Læs hovedrapporten bag analysen ”KompetenceKompass”. Analysen er en del af”SkanKomp - Skandinavisk, Kompetenceudviklingsnetværk”. Formålet med denne analyse er at give Region Midtjylland og samarbejdspartnere i SkanKomp input til håndteringen af den forventede udvikling i beskæftigelsen og kompetencebehovene i Region Midtjylland frem mod 2020.

En web-baseret version af analysen kan også tilgås via New Insights hjemmeside.


Se oplæg:
Det Midtjyske Kompetenceråd - status & perspektiver v/ Viggo Thingård
Fremtidens Kompetencebehov v/ Peter Plougmann

Se opsamling workshop Fødevaregruppen
Se opsamling workshop Industri gr. 1
Se opsamling workshop Industri gr. 2
Se opsamling workshop Miljø og energi
Se opsamling workshop Turisme

Temadagen er planlagt i samarbejde mellem repræsentanter for Beskæftigelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland og de 3 VEU-centre i Region Midtjylland.