En liten påminnelse!

Workshopen  i Varberg på Campus som anordnas av Mobila yrkeslärare i Halland, kommer att bli en inspirerande dag för alla som arbetar med handledning på något sätt!

Hela dagen kommer att handla om handledning och frågor som berör området.

Sista anmälningsdag är flyttad till 20 oktober

Moderator Anna Zetterberg   [Länk] www.motive.se
och
Föreläsare Christin Olsson  [Länk]www.symbologik.se

kommer att göra dagen extra intressant för oss. Gå in och titta på deras hemsidor!!

Se program