20. og 21. oktober 2012 arrangerer Arendal kommune i samarbeid med Larvik, Trollhattan og Lidkjøping en samling i Arendal kommune.

Målet med samlingen er å utveksle erfaringer knyttet til etablering og utvikling av læringssentrene.

Vi ønsker også å sende en invitasjon til våre danske samarbeidsparter.

Se programmet.