Invitasjon til konferanse i Arendal 30.05. – 31.05.2011

Hovedaktivitet 3 i SKANKOMP- prosjektet, Skandinavisk kompetanseutviklingsprogram, omhandler blant annet fremtidens kompetansebehov. Innefor dette temaet kan en ikke komme utenom kompetanse om miljø og bærekraftig utvikling. Alle virksomheter må i sin planleggingberøre dette fagområde. Utdannelsesinstitusjonene som skal tenke på strategisk kompetanseplanlegging, mekle, kartlegge,  tilby opplæring og så videre må ha kunnskaper om miljøspørsmål. Dette fordi framtidas produksjon i Norden må være bærekraftig og fordi kompetanse på dette området kan gi virksomhetene et fortrinn på verdensmarkedet.

Arendal kommune arrangerer i slutningen af maj måned en to dagers konferanse med temaet:

” Kompetanse om miljø og  bærekraftig utvikling –  et fundament for  framtidas virksomheter”

Målgruppen blir:

  • utdanningsinstitusjonene, ledere, lærere, konsulenter
  • virksomheter – offentlige og private, ledere og  ansatte.

Mål for konferansen er:

  • øke innsikten til framtidas kompetansebehov innenfor miljø og bærekraftig utvikling, for både offentlige og private virksomheter, så vel som utdanningsinstitusjoner

Konferansen vil gi en oversikt over feltet og dermed høyne mulighetene til riktige valg av satsingsområder og utvikling.

Se INVITATION, PROGRAM og FORELESERE.

Bjørn Brunstads oplæg om fremtidsscenariet:
Forssilparadigmet går mot slutt en og ny spilleregel vokser frem.
- Hva betyr det for kunnskaps- og kompetansebehov i dag?