Den 15 - 16 mars höll Westum sin årskonferens i Göteborg. Med anledning av Westums deltagande i SkanKomp var det ett naturligt fokusområde och årets tema var därför "Framtidens kompetensbehov och kompetensplattformar". Kompetensplattformar syftar på Västra Götalands och Region Hallands arbete med kompetensförsörjningsfrågor. Konferensen är ett sätt för Westum att samla sina medlemmar och andra intressenter för en gemensam "mobilisering" och att informera om insatserna under året. Konferensen försökte på olika sätt belysa frågan kring framtidens kompetensbehov och hur vi på olika sätt kan samverka kring detta. Det hölls en workshop med syfte utveckla våra nätverk samt information och paneldebatt om arbetet med kompetensfrågor där bland annat företrädare från regionerna och Svenskt Näringsliv deltog. Deltagarna fick även information om SkanKomp från projektledningssekretariatet och deltagare från Sverige. Vidare var Arbetsförmedlingen representerade och gav sin bild av framtidens arbetsmarknad och organisationen Företagarna informerade om hur de ser på kompetensförsörjning och samverkan mellan företag och utbildningsinstitutioner. Konferensen avslutades med en föreläsning om strategisk kommunikation och sociala medier. 

För att ta del av materialet från konferensen -  klicka nedenfor:  

 1. Program
 2. Mats Holmquist, Högskolan Halmstad 
 3. Brian Andreasen, Region Midtjylland 
 4. Stefan Knudsen, Region Midtjylland
 5. Titti Eklund, Trollhättan Kommun 
 6. Pia Svensson, Laholms Kommun 
 7. Anna Bolander, Campus Lidköping 
 8. Jenny Olsson, Västra Götlandsregionen 
 9. Boel Abelson-Crossley, Region Halland 
 10. Leif Carlsson, Skaraborgs Kommunalförbund 
 11. Peter Nofors, Arbetsförmedlingen 
 12. Lars Jagren, Företagana 
 13. Westums konferensanteckninger
 14. Deltagerliste

For nærmere information omkring konferencen - kontakt 

Jens Kleverud
Westum
E-mail: jens.kleverud@westum.se
Tel: +4673-9330680