Dagsorden:
1) Status på 1.- og 2. claim

2) Evaluering på processen 
    a. De typiske konstaterede fejl 
    b. Dialogen med Deloitte 
        i. Svarfrister 
        ii. Tonen

3) Gode tips til ”best practice” 
    a. Timeregistreringssedler 
        i. Specifikationsgrad og mødedokumentation 
        ii. ”Loftet” på 7,4 timer, herunder nye regler herom i FLC guiden 
        iii. Additionalitetsbegrebet og SkanKomp 
    b. Rotationsforløb, herunder undervisning, IDV osv. 
    c. Udenlandsk moms 
    d. Indarbejdelse af rettelser i autoriseret regneark 
    e. Procedurer i forhold til projektledelsessekretariatet

Se præsentation fra mødet.
Se fremmøde kvittering.