Konferensen vil ta for seg hvordan skape og bruke nettverk, praksisnær utdanning ved mobile yrkeslærere og kommunale behov på uddannelsesområder. Eksempler er bl.a hentet fra erfaringer med integrering  av minoritetsspråklige og strategiske satsninger på  enkelte kompetenseområder.


Se oplæggene: