Ni hälsas alla välkomna till Strömstad 16-18 april 2013 för konferens kring ”Flexibelt lärande – med lokalt perspektiv!”

Vi vill ge utrymme till er samtliga att presentera de aktiviteter, metoder ni arbetar med och utfall det ger. Vi prioriterar att alla som vill får komma till tals, utifrån de egna behoven.

Hur vi klarar hantera alla de frågorna och öka och förstärka en redan pågående samverkan genom en aktiv och effektiv nätverksorganisering är vårt eget mål i arbetet. I projektet och i vårt vardagsarbete.

Vi inser och önskar att det sker på bästa möjliga sätt när kompetenser och drivkrafter från så många håll som möjligt kan och vill delta – samlat och enskilt! 
  
Formell inbjudan med konferensinnehåll och program i sin helhet i länkar nedan.

Vi hoppas och tror att det blir några väl använda dagar i livet!

Se indbydelsen her
Se program.

Anmälan medverkan