En af de mest centrale målsætninger i SkanKomp er at øge kompetenceniveauet hos de deltagende uddannelsesinstitutioner, så de kan blive endnu bedre til at betjene de virksomheder, der har behov for kompetenceudvikling.

Uddannelsesinstitutionerne skal kunne fungere som kompetencepartnere for virksomhederne og tilbyde sig som en slags proceskonsulenter i tæt dialog med virksomhedens ledelse og medarbejdere. I denne opsøgende funktion spiller uddannelsesinstitutionerne en ganske betydelig rolle for virksomhedernes kompetenceudvikling, og de udgør en væsentlig samarbejdspartner i det fortsatte arbejde med rammebetingelserne for erhvervsudvikling i både Danmark, Sverige og Norge. 

Uddannelsesinstitutioner skal være stærkere i udvikling af nye uddannelsesudbud i tæt dialog med efterspørgerne. Det kræver strategisk tænkende ledelser og en ny type, mere udadvendte medarbejdere, der med analytiske kompetencer kan afdække virksomhedernes behov og omsætte dem til operationelle uddannelsesudbud med tilhørende moderniserede læringsformer. Professionaliseringen af den opsøgende funktion forudsætter en organisationsudvikling hos uddannelsesinstitutionerne, på flere planer, fra bestyrelse, over den strategiske ledelse, til nøglemedarbejdere og ud til staben af markarbejdere. Herom handler indsatsområdet ”kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutioner”.

Kompetenceudviklingen af uddannelsesinstitutioner er organiseret i følgende tre arbejdspakker:

Aktivitet 1.1 - Metodutveckling för kompetensförsörjning och mobila Yrkeslärare

Aktivitet 1.2 - Kompetensmäklarutbildning

Aktivitet 1.3 - Realkompetencevurdering