Aktiviteten fokuserer på metodeudvikling på de uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med opsøgende aktiviteter. Blandt de temaer, som aktiviteten vil fokusere på, er:

  • Organisering av kompetenskluster inom frivilliga skolformer,
  • Blended learning, dvs. kombinering af forskellige undervisningsmedier, hvor der veksles mellem traditionel kateterundervisning, og undervisning ved hjælp af nye medier.
  • Mobile lærere og virksomhedsforlagt undervisning, dvs. at undervisningen flyttes fra undervisningsinstitutionen til en anden undervisningsinstitution eller ud direkte ud på virksomhederne.

For nærmere information, kontakt Titti Eklund fra Trollhättan Kommun på titti.eklund(snabel-a)kub.trollhattan.se eller telefon +46 (0)520 49 73 12.

Se program for opstartsseminar i Göteborg, den 8. - 9. november 2010