Kompetensmäklarutbildningen 2012 (Version 2.0)
er udviklet i et samarbejde mellem flere arbejdspakker i SkanKomp; Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning, Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning, Aktivitet 1.3 Realkompetencevurdering, Aktivitet 2.1 Organisering af netværk og 3.2.3 Strategisk kompetenceudvikling i virksomheder. Uddannelsen er derfor maksimalt opdateret, international og relevant for alle, der arbejder med uddannelse og kompetenceudvikling i spændingsfeltet mellem skoler og virksomheder. Vi udbyder i 2012 og 2013 tre workshops for alle
projektpartnere, som gerne vil have input til arbejdet som ”kompetencemæglere”. Programmet for disse workshops er under udvikling – og udsendes, sammen med tilmeldingsmateriale, i starten af marts. Hold øje med din mailboks og hjemmesiden her – og sæt allerede gerne nu kryds i kalenderen:

WORKSHOP 1 : 08.05.2012 – 10.05.2012
WORKSHOP 2 : 11.09.2012 – 13.09.2012
WORKSHOP 3 : 15.01.2013 – 17-01-2013

Alle workshops afholdes i Frederikshavn.

Informationsmateriale

TILMELDING – sidste frist 2. april 2012

Det først udsendte informationsmateriale ses her.  

WORKSHOP 1
Deltagerliste