Vi lever i samarbejdets tid. Der findes samarbejder, partnerskaber og netværk overalt – og på alle niveauer. Internationale, nationale, regionale og lokale. Og netværkene findes i mange udformninger og varianter: Nogle netværk er organiserede omkring enkelte formål mens andre er organiserede omkring flere og somme tider skiftende formål. Nogle netværk er kortvarige mens er langvarige. Nogle netværk er formelle mens andre er mere uformelle. Netværk og andre samarbejdsrelationer er afgørende for uddannelsesinstitutionerne, idet de udgør en kontaktflade til virksomhederne hvor institutionerne kan etablere en målrettet dialog virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner og fortælle om mulighederne for og nytten ved strategisk kompetenceudvikling. Men samarbejdsformen er ikke uproblematisk og den indebærer nye udfordringer, ikke mindst i forhold til hvilke tillidsskabende foranstaltninger netværkene arbejder med. Netværk og netværksarbejdet er vigtige redskaber for både uddannelsesinstitutioner og for virksomhederne i deres i deres arbejde med organisationsudvikling og kompetenceudvikling.  

I SkanKomp er netværk organiseret i: 
Aktivitet 2.1 - Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder