Tradium afholdt opstartsworkshop i Randers den 21. og den 22. september 2010 på Hotel Randers. Der var tilmeldt 62 deltagere fra Region Midtjylland, Norge og Sverige. Se programmet for opstartskonferencen her.

Kursuschef Kirsten Johannsen, Tradium bød velkommen og gennemgik formålet med arbejdspakken samt målet med opstartsworkshoppen. Programmet for opstartsworkshoppen blev præsenteret af adm. direktør John Hermansen, SBK Skandinavia A/S, som varetog styringen af programmet og de enkelte workshop.

Ekstern lektor Jens Martinus Pedersen, Syddansk Universitet var hyret som oplægsholder og satte fokus på: Netværk som et strategisk værktøj og at arbejde med netværksanalyser. Jens Martinus Pedersen har forsket i og arbejdet med at bruge og videreudvikle Social Network Anlysis (SNA) som værktøj til at forstå betydningen af sociale netværk i organisationer i forhold til en lang række forhold som fx videndeling, innovation, jobtilfredshed samt indsigt i, hvad der sker med arbejdsgangene i forbindelse med større omlægninger, fusioner, fyringer, etc.

Workshop 1 tog udgangspunkt i Kuben modellen.

Deltagerne var efterfølgende på teamøvelse i netværksdannelse med en walk and talk i Randers city på stjerneruten.

Dag 2 startede med en opsummering af formålet med arbejdspakken og efterfølgende workshop med fokus på Hvem skal vi danne netværk med og om hvad?

Deltagerne blev i denne workshop opdelt efter deres geografiske hjemsted med henblik på at få iværksat aktiviteter i SkanKomp projektet efter konferencens afslutning.

Læs mere om opstartsseminaret og status pr. medio november

For nærmere information, kontakt Trine Vester-Sørensen fra Tradium på trine.vester-soerensen(snabel-a)tradium.dk eller telefon +45 8711 4400.