Se film fra slutkonferencen

Oplæg og billeder fra slutkonferencen
Oplæg, deltagerliste og billeder kan downloades her.Pressemeddelelse om slutkonferencen
Læs pressemeddelsenFramtidskonferens med skankomp i backspegelen den 3. - 4. juni 2013
Læs programmet.
SkanKomp - strategisk kompetensutvecklingsnätverk. Det största Interreg-projekt som beviljats i regionen och där svenska, norska och danska utbildningsanordnare under tre år arbetat med metod-utveckling, nätverk och företagens beställarkompetens för att få en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens. Välkomna att deltaga på SkanKomps avslutningskonferens då vi under dag ett blickar tillbaks med fokus på resultat och utvärdering för att dag två ta ett bredare grepp och blicka mot framtiden.

 

Pressemeddelelse Virksomhederne er bedre rustet  
Læs pressemeddelelsen.

Ugens nyt fra Regional Udvikling
Læs omtale af slutkonferencen.

Reklame for afslutningskonferencen
Som I alle ved afholdes SkanKomp afslutningskonferencen om Strategisk Kompetenceudvikling d. 28-29. maj. Det vil vi naturligvis gerne ”reklamere” lidt for.

På siden Værktøj  findes en række udkast til e-mail signaturer.  

Vi vil gerne opfordre SkanKomp partnere til at gøre brug af en af disse - i det omfang det er muligt.


Tilpasset efteruddannelse til detailbranchen
Efteruddannelse er der ikke altid tid til eller tradition for i detailhandlen. Men i Silkeborg har SkanKomp alligevel trukket butiksindehavere på skolebænken, og effekten har været stor.

Når man samler erhvervsfolk med forskellige behov og forskellige udgangspunkter, er det vigtigt at finde en fælles platform. Noget alle kan relatere til. Derfor har vi valgt vi at fokusere på kvaliteterne ved at drive forretning i netop Silkeborg, forklarer Kompetencemægler Maria Lynggaard Ehmsen.

- Vi har pludselig fået kontakt til hinanden og fundet ud af, at selvom én sælger sko og en anden bøger, så kan vi bruge hinanden til noget, fortæller Michael Schölarth, der har en Bog&Idé-butik på gågaden i byen.


Læs artiklen om SkanKomp arbejdet med detailbranchen i Silkebog herTre fluer med et smæk i Randers Kommune

Kæmpe jobrotation i Socialafdelingen giver på én gang 450 kommunale medarbejdere nye kompetencer og 60 arbejdsløse et halvt års ansættelse. Og borgerne får service på højere niveau.

Medarbejderne har forskellige uddannelsesbaggrunde og får derfor efteruddannelse på forskellige niveauer. Samtidig har Randers Kommune valgt at supplere den faglige efteruddannelse med ”Randers Kommune-dage”, hvor medarbejderne bl.a. besøger hinandens arbejdspladser og styrker netværkene på tværs af tilbud og geografi. Planlægningen af den store jobrotation har taget ca. et halvt år og Randers Kommune får en del af konsulenttimerne betalt af SkanKomp – et EU-støttet samarbejde om kompetenceudvikling på det skandinaviske arbejdsmarked.

Den store jobrotation i Randers Kommune er støttet af SkanKomp - et dansk, norsk og svensk samarbejde om at forbedre uddannelsesinstitutioners evne til at sætte sig ind i virksomheders behov for efteruddannelse af medarbejdere, og samtidigt gøre virksomheder bedre til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling.

Læs artiklen fra Randers Onsdag.

Med SkanKomp til tandlægen
Tandlæge Kjeld Tommerup i Stoholm anbefaler varmt jobrotation i SkanKomp. Mens hans klinikassistent-elev er på skole, klarer en ledig de daglige opgaver. Til gavn for alle parter.

”Det har været et glidende og elegant forløb hele vejen igennem. Jeg er virkelig imponeret,” siger Kjeld Tommerup, som gerne kaster sig ud i et jobrotationsforløb igen. ”Det er en gevinst for alle parter. Både for Inge og for mig som arbejdsgiver. Jeg får en afløser, der har fingre for faget, som erstatning for en ansat, der skal på skole. Det skal jo ikke være en belastning for resten af personalet, at en skal færdiggøre sin uddannelse. Her er jobrotation en oplagt mulighed.”

Læs i artiklen fra Viborg Stifts Folkeblad mere om jobrotationsforløbet på tandklinikken i Stoholm som er en del af en del af det skandinaviske samarbejde Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk.

Nyhedsbrev nr. 14 - 19. december 2012

Temadag for erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenter den 21. november 2012, Scandic, SilkeborgFormål: at belyse hvorledes erhvervsanalyser kan kvalificere erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenters rådgivning og vejledning i virksomhederne. Endvidere er det målet at understøtte netværk blandt de 3 politikområders konsulenter i Region Midtjylla,d, så de kan trække på/henvise til hinandens ressourcer i virksomhedsrådgivningen.

Tilmeldingsfrist: 14. november 2012


Nyhedsbrev nr. 13 - 31. oktober 2012


Samling i Arendal
20. og 21. november 2012 arrangerer Arendal kommune i samarbeid med Larvik, Trollhattan og Lidkjøping en samling i Arendal kommune.

Målet med samlingen er å utveksle erfaringer knyttet til etablering og utvikling av læringssentrene.

Vi ønsker også å sende en invitasjon til våre danske samarbeidsparter.

Se programmet.


Nyhedsbrev nr. 12 - 28. september 2012

Kompetencemægleruddannelsen
Se mere om Kompetencemægleruddannelsen  status og udfordringer her.


Modelnotat Erfaringer fra scenarieprocesser anvendt i Kompetencekompas Midt 2020, juni 2012 for SkanKomp


"God balans mellen önskemål och efterfrågan"
Omtale af Kompetencemægler og behovsinventering i Trollättan. Arbejdet sker indenfor rammerne af SkanKomp og handler om matchet mellem udbud og efterspørgsel. http://ttela.se/start/trollhattan/1.1672530-storsta-skolan-siktar-ratt

Nyhedsbrev nr. 11 - 1. juni 2012

Forskningsrapporten Etablering af netværk, maj 2012

Forskningsrapporten Bestillerkompetence - bidrag til en helhedsforståelse, april 2012

Forskningsrapporten Institutionskompetence, marts 2012
Nyhedsbrev nr. 10. - 28. februar 2012

Nyhedsbrev nr. 9 - 22. december 2011

Kompetencemægleruddannelsen

Datoerne for Kompetencemægleruddannelsen version 2.0 er nu lagt fast.
Se disse og læs mere om planerne for de tre workshops her.


Temadag for erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenter 
den 7. december 2011, Radisson BLU, Silkeborg

Se program.

Se oplæg:
Det Midtjyske Kompetenceråd - status & perspektiv v/ Viggo Thinggård
Fremtidens kompetencebehov v/ Peter Plougmann
Læs hovedrapporten bag analysen ”KompetenceKompass”. Analysen er en del af”SkanKomp - Skandinavisk, Kompetenceudviklingsnetværk”. Formålet med denne analyse er at give Region Midtjylland og samarbejdspartnere i SkanKomp input til håndteringen af den forventede udvikling i beskæftigelsen og kompetencebehovene i Region Midtjylland frem mod 2020.

En web-baseret version af analysen kan også tilgås via New Insights hjemmeside


Nyhedsbrev nr. 8 - 8. november 2011


Studietur til Sverige i januar 2012

Region Hallands deltagere i SkanKomp er i gang med at udvikle en model, der skal forbedre kommunikationen mellem uddannelsessted og praktiksted. I den forbindelse søger Laholm Kommune nu tre danske faglærere til at samarbejde om at udfordringen med at finde den rette praktikplads til den rette elev.

Der er særligt interesse for undervisere indenfor:

  • pleje/omsorg,
  • pædagogik (børnehave),
  • hotel & restaurant
  • eller industriteknik.

Interesserede kan læse mere her, eller sende en mail til Gisela Nottorp fra Laholm Kommune.


Onsdag den 7. december, 2011 inviterer Det Midtjyske Kompetenceråd til Temadag for for erhvervs-, jobcenter- og uddannelseskonsulenter

På temadagen præsenteres hovedresultaterne af Region Midtjyllands analyse ”Kompetencekompas Midt 2020” – en regional analyse af fremtidens kompetencebehov inden for udvalgte ressourceområder”.

Med baggrund i præsentationen af analysen sættes fokus på deltagernes behov for yderligere viden om uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsom­rådet i Region Midtjylland.

Se program.

Tilmelding samt angivelse af hvilken workshop man ønsker at deltage i skal ske senest onsdag den 30. november 2011 til Britta Madsen, Regional Udvikling, Region Midtjylland britta.madsen@ru.rm.dk

Temadagen er planlagt i samarbejde mellem repræsentanter for Beskæftigelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland og de 3 VEU-centre i Region Midtjylland.

Virkmidt.dk - Virksomhedsdatabase
Et system til registrering og dokumentation i forbindelse med VEU-center - Kompetence Midt – SkanKomp aktiviteter. Læs mere her

Nyhedsbrev nr. 7 - 30. september 2011

Workshop om handledning och handledarutbildning
Mobila yrkeslärare i Halland kommer att anordna en heldag med föreläsning och workshop.

Var: På Campus Varberg, Otto Torellsgata 16 i Varberg, Sverige
Varför handledarutbildning?
Hur och vad skall ingå i en bra handledarutbildning?
Vi juder på fika och lunch. Dagen är kostnadsfri!


Markedsscreening af præsentationsvideo
Som led i markedsscreening af projektpræsentationsvideo i KASK projektet Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk fremsendes hermed opdrag samt opgavebeskrivelse på opgaven. Hvis De ønsker at fremsende et tilbud på opgaven, så kan tilbud fremsendes til Sekretariatet i Region Midtjylland på adressen vku@ru.rm.dk senest den 1. november 2011 kl. 12.00. 

Link til Opdrag SkanKomp video.
Link til Markedsscreening af videopræsentation


Nyhedsbrev nr. 6 - 9. august 2011Håndbog i jobrotation
De fire beskæftigelsesregioner i Danmark er gået sammen om at lave en håndbog om jobrotation. Håndbogen fortæller hvilke muligheder lovgivningen åbner for jobrotation, hvordan støttemulighederne er for virksomhederne og giver forslag til hvordan man håndterer dialogen med virksomhederne.

Håndbogen er primært skrevet til medarbejdere i jobcentret, der har begrænset – eller slet ingen – erfaring med jobrotation. Beskæftigelsesregionerne håber imidlertid også, at medarbejdere med lidt mere jobrotationserfaring og medarbejdere fra uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer kan få gavn af håndbogen.

Download håndbogen eller gå til jobrotationsguiden på beskæftigelsesregionens hjemmeside.


Oversigt over SkanKomp-aktiviteter
Med over 30 partnere og mere end en håndfuld overordnede arbejdspakker kan det være svært at få et overblik over alle aktiviteterne i projektet. Som det fremgik af nyhedsbrev nr. 5, så har vi dog gjort forsøget, læs resultatet her.

Hvis I ønsker at tilføje noget til jeres organisations aktiviteter, så tag kontakt til Stefan Knudsen.  


Nyhedsbrev nr. 5 - 10. juni 2011


Seminar i det græske øhav
Arendal Kommune inviterer inntil 8 personer (minst 2 fra hver institusjon ) til Universitet i Agders kurssenter på Lesbos. Det er et gammelt kloster hvor UiA har avtale i mer enn 20 år.

Temaet blir planlegging av etter- og videreutdanning, samt utvikling av læresenter. Selv om arrangementet på grund af geografien ikke indgår i SkanKomp, kunne det være særdeles interessant for mange.

Seminaret afvikles fra den 11.-16. september, se hele programmet her.


Nyhedsbrev nr. 4 - 2. maj 2011

Nyhedsbrev nr. 3 - 30. marts 2011SkanKomp - nu på facebook! 
Efter utallige opfordringer er SkanKomp nu også at finde på det altoverskyggende netværk, der kaldes facebook – følg med her:
 

Spansk Universitet søger partnere til projekt om vidensdeling på området inklusion af indvandrere i uddannelsessystemet

Uddannelsesveje for voksne kortlægges i europæisk rapport
Hvad gør man i de andre europæiske lande for at give voksne med kort uddannelse mulighed for at vende tilbage til uddannelsessystemet og opgradere deres kvalifikationer? Det svarer en ny rapport fra Eurydice-netværket på.

Læs mere og download rapporten.Göteborgs Kommun søger partnere til Leonardo-projekt


Invitation til konference om miljø og bærekraftig utvikling

Invitation til Kompetensmäklaruddannelsen

Nyhedsbrev nr. 2 - 2. marts 2011
Nyhedsbrev nr. 1 - 28. januar 2011

Se Arrangementkalender for et overblik over afholdte og kommende aktiviteter.Vil du have besked, når der er nyt om SkanKomp? Så send en mail til Skankomp med "Tilmeld nyhedsbrev" i emnefeltet

Nyhedsmailen udsendes ca. en gang om måneden og vil indeholde information om kommende arrangementer og opdateringer på hjemmesiden.