Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk er et partnerskab mellem danske, svenske og norske deltagere. Skandinavisk Kompetenceudvikling skal forbedre uddannelsesinstitutionernes evne til at sætte sig ind i virksomhedernes behov for efteruddannelse af medarbejdere, og samtidigt gøre virksomhederne bedre til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling.

Livslang læring bliver stadig vigtigere i takt med de hurtigt skiftende betingelser på arbejdsmarkedet i Skandinavien. Blandt andet derfor har en række uddannelsesinstitutioner i Kattegat/Skagerrak-regionen fundet sammen om at udvikle projektet Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk, SkanKomp, der skal gøre uddannelsesinstitutionerne bedre i stand til at sætte sig ind i virksomhedernes behov, og som skal udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. 

Projektet er et grænseoverskridende samarbejdsprojekt under EU programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak, som understøtter en udvikling, som vi har til fælles i både Danmark, Norge og Sverige. Fælles for disse lande er ønsket om en øget økonomisk vækst gennem forbedret kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet – og dette kan kun lade sig gøre ved at skabe nye og forbedrede relationer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. 

Bag projektet står et omfattende partnerskab med 39 partnere fra Danmark, Norge og Sverige. Gennem udveksling af erfaringer skabes grundlaget for fælles metodeudvikling og for udviklingen af fælles strategier og aktiviteter, som skal implementeres på voksenuddannelsesinstitutioner i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Se listen over de 36 partnere i projektet her

I kolonnen til højre findes en kort beskrivelse af de forskellige delaktiviteter i SkanKomp-projektet. En udvidet beskrivelse af aktiviteterne findes i dette dokument.

Se faktaark.