Projekt- og partnerskabsarbejdet på Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk indledtes i 2008. Det indledende projektudviklingsarbejde indledtes i ved KASK partnerskabsmøder i 2008. I det første halvår af 2009 gennemførtes et mikro-projekt (forberedende projekt). Det var hensigten med mikro-projektet at dokumentere behovet for et efterfølgende hovedprojekt. Mikroprojektet udarbejdedes af forskere fra Aalborg og Gøteborg Universitet.  

Mikroprojektet udmøntede sig i tre forskningsrapporter (to nationale forskningsrapporter samt en fælles dansk/svensk rapport):  

 Efter Arendahl kommunes indtrædelse i partnerskabet udformedes en norsk delrapport om voksenuddannelsesystemets muligheder og udfordringer i Norge:  

Det var den overordnede konklusion i dette forskningsarbejde, at ønsker om øget økonomisk vækst gennem forbedret kompetenceudvikling på arbejdsmarkedet kun kan opnås gennem skabelsen af nye og forbedrede relationer mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Det understreges yderligere, at denne udvikling skal ”drives frem af en ”motor”, som er uddannelsesinstitutionerne, idet det ikke er forventeligt, at det store flertal af virksomheder af egen drift vil være i stand til at initiere en kompetenceudviklingsoffensiv. Det er m.a.o. nødvendigt med en udefrakommende intervention. Skal uddannelsesinstitutionerne løfte denne opgave forudsætter det organisationsudvikling hos dem, på alle planer…